[EN below] Dintre cele 7 cărți scrise de John Green (la 2 a colaborat, știu), am citit deja 4: Looking for Alaska (cartea de debut a cărei adaptare vine curând la Hulu), Paper Towns (adaptată cinematografic în 2015, recenzia aici), The Fault in Our Stars (care a fost, este și va rămâne una dintre cărțile mele preferate, cu o adaptare cinematografică ce se găsește în top 3 personal cu filme de suflet) și cea mai recentă dintre toate, Turtles All The Way Down (a cărui adaptare cinematografică e în stadiul de zvon, dar care nu m-ar mira să devină realitate curând).

Turtles All The Way Down este cam în același registru cu tot ceea ce am citit de la domnul Green până în prezent, nefiind însă cartea perfectă. Partea care mi se pare că trage toată cartea în jos este fix cea care ar trebui să te surprindă, partea “misterului”. Însă pentru mine prea puțin a contat asta, având în vedere cât de real este portretizat personajul principal, Aza Holmes. Aza are 16 ani, și un șir nesfârșit de gânduri care o împiedică să trăiască normal sau să se bucure de lucruri banale, precum sărutul unui băiat. Deși încearcă să fie o elevă bună, o prietenă bună, o fiică bună, acest metaforic șir de gânduri, tradus mai exact în axietate și boală mintală, nu-i dă pace.

Am apreciat felul în care John Green a scris despre un subiect foarte delicat și extrem de actual, punând astfel în mâinile adolescenților o carte ce le poate chiar veni în ajutor, dându-le ocazia de a se înțelege mai bine și de a le sublinia faptul că nu sunt singuri. Povestea e simplă, însă problema pe care Aza o are o face emoționantă și complexă, până când parcurgi ultimul rând din ultimul capitol și îți dau lacrimile.

De punctat ar fi și faptul că 90% din cărțile YA sunt previzibile, însă nu am simțit asta cu Turtles All The Way Down. În schimb se simte colaborarea lui John Green cu psihologi la procesul de scriere al acestui roman.

You’re both the fire and the water that extinguishes it. You’re the narrator, the protagonist, and the sidekick. You’re the storyteller and the story told. You are somebody’s something, but you are also your you.

Cartea poate fi găsită la Editura Trei.


EN: Out of all the 7 books written by John Green (he was a co-writer on 2 of those, I know), I already read 4: Looking for Alaska (this is his debut novel which will be adapted soon by Hulu), Paper Towns (adapted in 2015 – review here), The Fault in Our Stars (which was, is, and always will be one of my favorite books, that was as well adapted in 2014 and that adaptation made my personal top 3 favorite movies) and the most recent one, Turtles All The Way Down (which is rumored to be adapted soon).

Turtles All The Way Down is kind of in the same registre as everything else that I’ve read from mister Green until now, without being the perfect book. The part that I believe makes everything go a bit down is the one that is supposed to keep you on the edge and surprise at the end, the “mistery” part. But for me it didn’t even matter that much, because of how well the main character was portrayed – Aza Holmes. Aza is 16, and has an infinite train of thoughts which makes it difficult for her to enjoy normal things like the kiss of a boy. Although she tries to be a good student, a good friend, a good daughter, this metaforic train of thoughts, translated more preciselly into anxiety and mental illness, is just not going away.

I really liked the way John Green wrote about such a sensibile and extremely present subject, making it easy for teenagers to find a book that can help them to better understand themselves and to show them that they are not alone. The story is very simple, but the problem Aza is dealing with makes it emotional and complex, until the very last words when you might get teary.

I would like to point out that most of the YA novels are predictible, but I didn’t feel the same with Turtles All The Way Down. But what I actually felt was the colaboration between John Green and the psychologists in the writting process.

The book was published in the UK by Penguin.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *